Chr. Muziekvereniging Harmonie Marum

(Buiten)concerten

(Buiten)concerten

(Buiten)concerten:

In de maand juni staan een aantal (buiten) concerten geplant in Marum en zal 'Harmonie' dan ook vaak van zich laten horen.
Dinsdagavond 3 juni vond het eerste buitenconcert plaats welke gehouden werd op 'de Wending' bij de Albert Heijn. Het winkelende publiek kon genieten van diverse stukken die ten gehore werden gebracht. Daarnaast stonden de balkons van de omliggende woningen vol publiek en gingen de voorbij komende auto's spontaan langzamer rijden om een glimp op te vangen van het concert.
Naast onze eigen dirigente Silva Soepboer, werden er ook diverse dirigenten, jong en oud, van de straat geplukt om een muziekstuk te dirigeren. Daarnaast waren er nog een aantal voorbijgangers die het aandurfden om een deuntje mee te spelen op de grote trom of tamboerijn. Al met al een gezellig optreden, en leuke interactie met het publiek.
Ter afsluiting dirigeerde de bedrijsleider van de Albert Heijn nog de favoriete mars van 'Harmonie'; Unter der admirals flagge!

Het volgende optreden vond plaats op dinsdagavond 17 juni op het grasveld bij de Langestraat/Jacob Catsstraat. Vele buurtbewoners hadden zich op het grasveld verzameld en dus kon 'Harmonie' een mooi optreden verzorgen. Ook hier waren weer verscheidene gastdirigenten, die zonder enige voorbereiding het aandurfden om 'Harmonie' te dirigeren.
Tevens gaven we een primeur! En speelden we de liederen 'Happy' en 'Highlights frome plane' voor het eerst voor publiek.

Op zondag 22 juni begeleidde 'Harmonie' de openluchtdienst welke gehouden werd bij 'de Hoorn' in Marum. Een terugkomende activiteit daar 'Harmonie' meerdere malen per jaar haar muzikale bijdrage levert aan kerkdiensten.

Dinsdag 24 juni was 'Harmonie' te gast bij de Zijlen in Leek om voor de bewoners aldaar een concert te verzorgen. Vanwege het regenachtige weer werd dit concert naar binnen verplaatst, maar dit mocht de pret niet drukken. Naast de leden van 'Harmonie' zaten er dit keer ook veel hulpmuzikanten in het orkest. De bewoners mochten namelijk ook een instrument bespelen, en dit deden ze met volle teugen! De vrolijke liederen 'Kom van dat dak af', 'Jan Smit live' en 'Maak me gek' werden door de bewoners uit volle kracht mee gespeeld en mee gedanst! Daarnaast waren er een aantal bewoners die het aandurfden om te dirigeren en ook dit deden ze vol zelfvertrouwen en plezier!!
Helaas kwam aan deze avond ook weer een einde maar niet iedereen vond dit even leuk. De bewoners wilden nog meer nummers horen en meespelen, ze genoten volop van dit muziekfestijn! Ter afsluiting werd de 'Martini Mars' gespeeld waarna we nog gezellig na hebben geborreld met elkaar.

Ons volgende en tevens laatste optreden voor de zomervakantie stond geplant op dinsdagavond 1 juli bij 'de Hoorn' in Marum! De bewoners van 'de Hoorn' hadden zich allen al in de ontmoetingsruimte verzameld, wachtende op 'Harmonie'. Veelal bekende liederen werden gespeeld zoals 'In een blauw geruite kiel' en 'de Zilvervloot'. De bewoners wisten deze liederen uit volle borst mee te zingen.
Naast het optreden werd er afscheid genomen van Marga, Marga bekleedde in het bestuur de functie jeugdzaken en werd bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren. Daarnaast werden een aantal leden van 'Harmonie' naar voor geroepen welke geslaagd waren voor hun muziekexamen, dit waren; Jesper, Maurits, Patricia, Fimke en Bea.

Tags :
Share This :

Recent Posts

Neem contact met ons op