Chr. Muziekvereniging Harmonie Marum

Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis

'Harmonie' in vogelvlucht:
Op 29 december 1904 is christelijke muziekvereniging 'Harmonie' opgericht. Een fanfare die nu al 110 jaar lang bestaat en bij vele dorpsactiviteiten present was en is. 
De vereniging telde in het prille begin tien leden en speelde op gebruikte instrumenten, want geld was er niet. Het ledenaantal groeide in de loop der jaren wel enigszins, maar de vereniging bleef lang bescheiden van omvang. Toch slaagde men er in om de muziek in Marum in te burgeren en tot op de dag van vandaag is 'Harmonie' een niet meer weg te denken element uit het dorpsleven.

In de jaren vijftig was het niet best gesteld met het leden aantal van 'Harmonie'.  Er werd actie gevoerd om nieuwe leden, maar ook leerlingen te werven. Het werd een groot succes want er meldden zich 45 leden/leerlingen. Maar met dit succes rezen er ook een aantal problemen. Er waren niet genoeg instrumenten en de leerlingen moesten les krijgen. De oude instrumenten van voor de oorlog werden nagekeken en voor zover mogelijk in gebruik genomen. Men had echter niet genoeg. In Marum bestond toen nog een muziekkorps, genaamd; 'Viva Musica'. Ook 'Viva Musica' had het qua ledenaantal moeilijk en het bestuur van deze vereniging kon het korps niet meer op gang krijgen. Vandaar dat er werd besloten om hun instrumenten uit te lenen aan 'Harmonie'. Eind jaren vijftig heeft het bestuur van 'Viva Musica' de instrumenten aan 'Harmonie' geschonken.

In de jaren zestig ging het langzaam bergafwaarts met de muziekvereniging. Toch werd met ongeveer twintig leden in 1965 het 60-jarig jubileum gevierd.

Het korps liet in 1974 een staatsiefoto maken. De eerste sinds jaren! Trots poseerden de 35 leden en dirigent hiervoor in 'Ons Centrum'. Gekleed in het mooie uniform en met een compleet nieuw instrumentarium was het geheel ook iets om trots op te zijn! In deze jaren groeide de vereniging enorm. Ten tijde van het 70-jarig bestaan bestond de vereniging uit ongeveer 150 leden en omvatte een fanfarekorps, jeugdkorps, showband, majorettepeloton, jeugdband en een opleiding voor de leerlingen.

In 1979 promoveerde het orkest naar de afdeling uitmuntendheid. Tijdens deze opmerkelijke bloeiperiode mocht 'Harmonie' in 1979 het 75-jarig bestaan herdenken.

Tussen de jaren 1980 en 1984 scheidde de showband zich af van het korps en ging zelfstandig verder. Eind jaren tachtig veranderde men de naam van 'Showband Harmonie'  in de naam 'Showband Marum'.

Het ging de vereniging goed. In 1984 vierde 'Harmonie' haar 80-jarig bestaan. In 1985 kwam de promotiekans voor de ere-afdeling. Het leek de vereniging echter verstandig om dit niet te doen. Dit was vanwege de jeugdige leeftijd van de leden en de doelstelling van de vereniging.

In 1999 vierde 'Harmonie' haar 95-jarig jubileumjaar. Het mag duidelijk zijn dat 'Harmonie' de jaren die er tussen ieder lustrum liggen niet stil zit. Doordat 'Harmonie' in 1999 een flink aantal nieuwe leden mocht begroeten en eigen leerlingen konden doorstromen naar het korps, bestond het korps toen uit 40 leden. Een zeer respectabel aantal binnen de fanfarewerd.

Het jaar 2004, het 100-jarig jubileumjaar van 'Harmonie'. Het magische jaartal waar elk lid naar toe heeft geleefd! Het begon gelijk al goed. Door de instroming van een aantal leerlingen kwam de ledenstand aan het begin van het jaar te staan op 43 leden en was de vereniging klaar voor het vieren van haar 100ste verjaardag. 2004 werd een bijzonder jaar en stond geheel in het teken van het 100-jarig jubileum. Het 100-jarig jubileum werd op 20 februari 2005 afgesloten met een dankdienst in de Gereformeerde kerk van Marum.

Tags :
Share This :

Recent Posts

Neem contact met ons op