Chr. Muziekvereniging Harmonie Marum

Geschiedenis

Geschiedenis Harmonie Marum

 • 1904 - Oprichting

  Op 29 december 1904 is christelijke muziekvereniging 'Harmonie' opgericht. Een fanfare die nu al 110 jaar lang bestaat en bij vele dorpsactiviteiten present was en is. De vereniging telde in het prille begin tien leden en speelde op gebruikte instrumenten, want geld was er niet. Het ledenaantal groeide in de loop der jaren wel enigszins, maar de vereniging bleef lang bescheiden van omvang. Toch slaagde men er in om de muziek in Marum in te burgeren en tot op de dag van vandaag is 'Harmonie' een niet meer weg te denken element uit het dorpsleven.

 • 1950 - Leden werven

  In de jaren vijftig was het niet best gesteld met het leden aantal van 'Harmonie'. Er werd actie gevoerd om nieuwe leden, maar ook leerlingen te werven. Het werd een groot succes want er meldden zich 45 leden/leerlingen. Maar met dit succes rezen er ook een aantal problemen. Er waren niet genoeg instrumenten en de leerlingen moesten les krijgen. De oude instrumenten van voor de oorlog werden nagekeken en voor zover mogelijk in gebruik genomen. Men had echter niet genoeg. In Marum bestond toen nog een muziekkorps, genaamd; 'Viva Musica'. Ook 'Viva Musica' had het qua ledenaantal moeilijk en het bestuur van deze vereniging kon het korps niet meer op gang krijgen. Vandaar dat er werd besloten om hun instrumenten uit te lenen aan 'Harmonie'. Eind jaren vijftig heeft het bestuur van 'Viva Musica' de instrumenten aan 'Harmonie' geschonken.

 • 1965 - 60-jarig jubileum

  In de jaren zestig ging het langzaam bergafwaarts met de muziekvereniging. Toch werd met ongeveer twintig leden in 1965 het 60-jarig jubileum gevierd.

 • 1974 - 150 leden

  Het korps liet in 1974 een staatsiefoto maken. De eerste sinds jaren! Trots poseerden de 35 leden en dirigent hiervoor in 'Ons Centrum'. Gekleed in het mooie uniform en met een compleet nieuw instrumentarium was het geheel ook iets om trots op te zijn! In deze jaren groeide de vereniging enorm. Ten tijde van het 70-jarig bestaan bestond de vereniging uit ongeveer 150 leden en omvatte een fanfarekorps, jeugdkorps, showband, majorettepeloton, jeugdband en een opleiding voor de leerlingen.

 • 1979 - Uitmuntendheid

  In 1979 promoveerde het orkest naar de afdeling uitmuntendheid. Tijdens deze opmerkelijke bloeiperiode mocht 'Harmonie' in 1979 het 75-jarig bestaan herdenken.

 • 1980 - Showband Marum

  Tussen de jaren 1980 en 1984 scheidde de showband zich af van het korps en ging zelfstandig verder. Eind jaren tachtig veranderde men de naam van 'Showband Harmonie' in de naam 'Showband Marum'.

 • 1984 - 80-jarig jubileum

  Het ging de vereniging goed. In 1984 vierde 'Harmonie' haar 80-jarig bestaan. In 1985 kwam de promotiekans voor de ere-afdeling. Het leek de vereniging echter verstandig om dit niet te doen. Dit was vanwege de jeugdige leeftijd van de leden en de doelstelling van de vereniging.

 • 1999 - 95-jarig jubileum

  In 1999 vierde 'Harmonie' haar 95-jarig jubileumjaar. Het mag duidelijk zijn dat 'Harmonie' de jaren die er tussen ieder lustrum liggen niet stil zit. Doordat 'Harmonie' in 1999 een flink aantal nieuwe leden mocht begroeten en eigen leerlingen konden doorstromen naar het korps, bestond het korps toen uit 40 leden. Een zeer respectabel aantal binnen de fanfarewereld.

 • 2004 - 100-jarig jubileum

  Het jaar 2004, het 100-jarig jubileumjaar van 'Harmonie'. Het magische jaartal waar elk lid naar toe heeft geleefd! Het begon gelijk al goed. Door de instroming van een aantal leerlingen kwam de ledenstand aan het begin van het jaar te staan op 43 leden en was de vereniging klaar voor het vieren van haar 100ste verjaardag. Er volgde een feestelijke afsluiting van het 100-jarig jubileum met het uitreiken van het jubileumboek, dat ter gelegenheid van het jubileum door twee leden van de vereniging is geschreven. De voorzitter mocht dit op 25 maart 2006 uit handen van de toenmalige burgemeester Van Bekkum in ontvangst nemen.

 • 2005 - Afscheid Douwe Veenstra

  Nadat Harmonie in 2004 onder leiding van dirigent Douwe Veenstra het 100-jarig jubileum had gevierd, bleek dat de chemie tussen korps en dirigent na vele jaren aan het verdwijnen was. Bij het aanbreken van de zomer van 2005 namen dirigent en vereniging in goede harmonie afscheid van elkaar. Douwe Veenstra werd opgevolgd door Bienze Ijlstra.

 • 2006 - Jeugdkorps en slagwerkgroep

  In 2006 werd de slagwerkgroep ‘Stick around’ opgericht. Dit kon doordat er maar liefst vier enthousiaste slagwerkleerlingen waren. Dit bestond naast jeugdkorps ‘Young Generation!’ en zij namen beide deel aan jeugdfestivals, wat niet onverdienstelijk ging.

 • 2007 - Dirigentenwissel

  In 2007 nam Harmonie helaas alweer afscheid van Bienze IJlstra als dirigent, hij werd opgevolgd door Jappie Dijkstra. Harmonie was nog steeds een bloeiende vereniging, met zo’n 50 leden en 25 jeugdleden.

 • 2009 - Dirigentenwissel

  Weer werd het muzikale stokje overgedragen, in 2009 kwam de vereniging onder leiding te staan van Silva Soepboer. Harmonie mocht in dat jaar het 105-jarig jubileum vieren.

 • 2012 - Reis naar Noorwegen

  In mei 2012 vertrok een volle bus met leden van Harmonie naar Kvinesdal in Noorwegen. Een van de oud-leden is hierheen verhuisd en op uitnodiging van zijn korps in Noorwegen reisde Harmonie af naar het hoge Noorden. De leden maakten kennis met de Noren, leerden hiervan dat de muzikale taal universeel is en gaven samen een concert. Ook mocht Harmonie meelopen in de optocht ter ere van de nationale feestdag.

 • 2015 - Noren op bezoek

  In 2015 werd de uitwisseling compleet met een bezoek van de Noren, er werd een gezamenlijk concert gegeven.

 • 2016 - Dirigentenwissel

  Aan het eind van 2015 gaf Silva te kennen dat ze wilde stoppen met Harmonie, waarna enige tijd met interim-dirigenten werd gewerkt. Vanaf de zomer van 2016 stond Harmonie onder leiding van Annemarieke Bos. Na een aantal mooie jaren, waarin Harmonie onder andere goede punten scoorde op een concours, nam Menno Haantjes het stokje over.

 • 2019 - 115 jarig jubileum

  Onder zijn leiding werd in november 2019 het 115-jarig jubileum gevierd met een reünistenconcert. Een tiental oud-leden speelde met veel plezier mee tijdens dit concert. Een welkome aanvulling op het wat gekrompen ledenbestand van de vereniging, die nu nog uit 27 leden bestaat.

 • 2021 - Coronajaren

  Hierna belandden we in de zeer beperkte coronajaren. Er mocht vaak niet gerepeteerd worden en optredens konden vaak niet doorgaan. In november 2021 bleek pas 24 uur van tevoren dat het concert toch door kon gaan. Vanwege alle maatregelen was er geen grote opkomst van publiek. Harmonie was dan ook zeer aangenaam verrast dat er bij het concert in november 2022 steeds meer stoelen bijgeplaatst moesten worden voor het concert met popkoor Forza, de zaal zat bomvol!

 • 2023 - De toekomst tegemoet

  Door de jaren met corona kwam ook het schoolproject Toeten en Blazen stil te liggen. In het schooljaar 2022/2023 wordt er een inhaalslag gemaakt en nemen de groepen 5, 6 en 7 van de Springplank en de Bron hieraan deel. Er is groot enthousiasme onder de kinderen, wat blijkt uit het grote aantal aanmeldingen. Daarnaast is het ledental van Harmonie redelijk stabiel gebleven, waardoor we met goede moed en vertrouwen de toekomst tegemoet gaan!